— De firma Carette & Cie —

De foto hierboven is wel een heel opmerkelijke, het zou Monsieur Georges Carrette (deftige man in het zwart gekleed) zijn op werkbezoek bij Bing.

Georges Carette (1861-1954), een geboren fransman die naar Nurenberg uitwijkt om een speelgoedfabriek op te bouwen.

Hij begon zijn productie in 1886 als toeleverancier van Bing (verklaring van de foto).

In 1893 toont hij voor het eerst volledig zelfgeproduceerd speelgoed op de wereldtentoonstelling van Chicago in de VS.

Naast zijn eigen productielijn, blijft hij ook onderdelen produceren voor speelgoedfabrikanten wereldwijd.

Echter, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt zijn frabriek van hem afgenomen, en hij wordt Duitsland uitgezet wegens zijn franse afkomst.

Zijn firma wordt nog verdergezet door Paul Josephtal, maar in 1917 sluit zij officeel de deuren.