— GD —

 Van deze franse fabriekant is niets bekend.